WEINIG BEKENEN COACHINGITEN

Weinig bekenen Coachingiten

Weinig bekenen Coachingiten

Blog Article

Yli CoachingXde


Valmennuksista saat selkeät ohjeet, joiden avulla itsenäinen treenaaminen ja esimerkiksi treeniä tukevan tai rasvaa polttavan ruokavalion koostaminen on helppoa. Keskimäärin asiakkaamme huomaavat selvää muutosta olossaan ja kehonkoostumuksessaan jo kuukauden sisällä valmennuksen aloittamisesta - coaching. Valmennuksiimme osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä, koska valmennukset tuovat varmasti tulosta. Niin kutsutuilla massavalmennuksilla on ollut joskus negatiivinen maine mutta täysin turhaan.


coachingcoaching
Tiesitkö, että meillä on jo 12 vuoden kokemus valmentamisesta verkossa? Jos et ole aiemmin kokeillut verkkovalmennusta tai olet pettynyt aiempiin kokeiluihin, kanssamme olet parhaimmissa käsissä. Kun valmennuksiin osallistuu laaja joukko erilaisia ihmisiä, joilla kaikilla on erilaiset taustat ja erilaiset tavoitteet, verkkovalmennuksen tuloksellisuudesta saadaan tasaisesti realistista arviota (coaching). Näin voimme jatkuvasti kehittää valmennuksia palautteen pohjalta.


Muutoksen tekeminen ja uuden opettelu on aina tietyssä määrin kuormittavaa, vaikka olisitkin innoissasi uudesta elämänvaiheesta. Nettivalmennuksessa saat laadukasta ja ammattitaitoista valmennusta ilman, että sinun täytyy sitoutua tapaamaan ketään tietyssä paikassa tiettyyn aikaan tai muistaa varata paikkaa juuri ryhmäliikuntatunnille. Meillä ei ole omaa kuntosalia tai tiettyjä kuntosaleja, joissa treenit tulee tehdä, vaan voit treenata missä ja milloin haluat.


Weinig bekende feiten over CoachingX.


Meidän nettivalmennukset alkavat usein tiettynä päivänä useamman kerran vuodessa. Osa valmennuksista ja kursseista on puolestaan sellaisia, että ne voi aloittaa koska vain ja niissä edetään omaan tahtiin. coaching. Verkkovalmennuksen materiaali on käytössäsi koko valmennuksen keston ajan, sekä ylimääräiset kaksi viikkoa. Voit myös halutessasi tallentaa kirjallisen materiaalin itsellesi myöhempää käyttöä varten. Osa valmennuksista on ympärivuotisia, eli voit jatkaa samassa valmennuksessa päivittyvin ohjein ostamalla seuraavan valmennuslähdön.


Treenit personal trainerin kanssa, ryhmäliikuntatunnit trendilajin parissa, jäsenyys moneen eri paikkaan… Erinomaisia mutta toisinaan myös merkittävää rahallista panostusta vaativia liikuntamuotoja. Monien lajien harrastusmaksut kipuavat jopa useihin satoihin euroihin kuussa, kun taas verkkovalmennuksen saat napattua tarjouksesta parhaimmillaan vain muutaman kympin hintaan. Nettivalmennus on todella kustannustehokas vaihtoehto omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, sillä se ei maksa paljoa ja kaikki valmennusmateriaalit kulkevat mukanasi.


He opettavat ja ohjeistavat sinua ja ovat itse vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi mitä sinulle valmennuksen aikana tulee. Voit jättää valmentajille viestin valmennusjärjestelmän kysymys- ja vastausfoorumille milloin tahansa. Foorumi on avoinna valmennuksen virallisen keston ajan. Halutessasi voit kysyä valmentajilta kysymyksiä myös täysin anonyymina. Me emme halua jättää ketään tyhjän päälle, joten annamme aina myös ohjeet jatkoon valmennuksen jälkeen.


De beste kant van Coaching


coachingcoaching
Noudata ohjeita ja kommunikoi rohkeasti valmentajien kanssa valmennuksen keston ajan.
Investointina tulos on surkea. Olen vuosien varrella nähnyt lukemattomia kertoja tämän saman tuskastumisen aiheen toistuvan. Esimiehet repivät hiuksiaan yrittäessään saada tarpeeksi henkilökuntaa valmennuksiin ja samalla täytyisi pitää myymälää pystyssä. Heille ei missään vaiheessa tullut mieleenkään kysyä näitä kysymyksiä: Millaisia tuloksia haluamme valmennukselta? Miten varmistan omalla toiminnallani jo etukäteen, että valmennuksessa käynyt työntekijä ottaa oppimansa käyttöön ja jakaa tietoaan meidän kaikkien parhaaksi? Miten minä esimiehenä toimin, jos opittuja asioita ei oteta käyttöön? Vastaukset kysymyksiin voivat olla seuraavia: En tiedä, ei kukaan verkkosivusto ole tällaista miettinyt.
Liian usein valmennuksilla ei ole mitään kytköksiä arjen toimintaan, vaan ne leijuvat virkistyspäivän omaisesti päivittäisen työn ulkopuolella. Siksi esimiehen tärkeä tehtävä on luoda odotuksia valmennukselle ja seurata aktiivisesti työntekijöidensä toimintaa sen jälkeen. Vaikka vastuu kehittymisestä on aina henkilöllä itsellään, on esimiehelläkin tehtävänsä: asettaa työntekijöille odotuksia, seurata, antaa palautetta verkkosivusto ja tukea valmennukseen osallistujia oppien ottamisessa käytäntöön ja niiden jakamisessa työkavereiden kesken.


Coaching Geheimen


Onko asia sinustakin näin? Kaipaatko apua myynnin tai johtamisen kehittämisessä entistä paremmaksi niin, että sille asetetaan tavoitteet ja asiat siirtyvät oikeasti arkeen? Me autamme mielellämme. Marikan ja muiden loikkalaisten yhteystiedot löydät täältä. .


coachingcoaching
Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan - coaching. Urheilijalähtöisessä toiminnassa sekä valmentajan että urheilijan roolit ovat vaativia. Se on toimintatapana erilainen kuin valmentaja- tai ominaisuuskeskeinen valmennus ja vaatii osaamista rakentaa urheilijan ja valmentajan vuorovaikutusta. Valmentajalla on vastuu valmennusprosessin kokonaisuudesta.


Urheilun idea on kamppailla yhteisesti ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti: kuka tässä kilpailussa ja näissä olosuhteissa on paras ja miten muut sijoittuvat suhteessa parhaaseen. Urheilun ydin on, että kilpailu toteutuu urheilun idean mukaisesti ja jokainen tekee parhaansa, että tulos on oikea. Urheilun idea on myös itsensä kehittäminen ja oman potentiaalin löytäminen ja käyttäminen.


De beste kant van Coaching


Urheilu on parhaimmillaan mahdollisuus oppimiseen, kehittymiseen ja monenlaisiin kokemuksiin. Urheilussa on pitkälti kyse tunteista. Urheilu tarjoaa mahdollisuuden tuntea ja kokea erilaisia tunteita ohjatussa ympäristössä. Se tarjoaa mahdollisuuden oppia tunnistamaan ja säätelemään tunteita. Siksi on tärkeää, että toiminta urheilussa on sellaista, että sekä ilon että surun tunteita voi kokea aidosti. Alla on lueteltu arvoja, jotka kuuluvat hyvään urheiluun.


Hyvä valmennus on urheilun arvoihin perustuvaa. Hyvää valmennusta kuvataan seuraavassa kolmen kokonaisuuden kautta. Urheilijan ja valmentajan yhteistyö perustuu luottamukseen. Valmentaja auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan voimavaransa, johtamaan itseään ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Valmentautuminen on pitkäjänteinen prosessi, johon kuuluvat onnistumiset, epäonnistumiset, uudelleen yrittäminen ja niiden kautta oppiminen. Urheilija on aktiivinen toimija ja valmentaja osallistaa urheilijan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.


Kummallakin on toisiinsa nähden oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeudet ja velvollisuudet ovat erilaisia urheilijan polun eri verkkosivusto vaiheissa. Valmentajan täytyy tunnistaa valtasuhteen merkitys ja vallankäyttönsä rajat. Valmentajan ja urheilijan tulee voida luottaa siihen, että kumpikin pitää kiinni yhteisesti sovituista asioista. Sovittujen asioiden täytyy olla urheilijan kehitystason mukaisia. Hyvän valmennussuhteen edellytys on urheilijan elämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen.


Alles over Coaching


Uuden oppiminen ja parhaaseen pyrkiminen on mahdollista, jos on lupa myös epäonnistua ja oppia siitä. Yhteiset valinnat ovat tietoisia ja perustuvat rehellisyyteen ja parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Näin on mahdollista kantaa vastuu tehdyistä ratkaisuista. Sekä valmentaja että urheilija rakentavat ilmapiiriä ja toimintakulttuuria, jossa kunnioitetaan muita toimijoita sekä urheilun sääntöjä..


Me tarvitsemme ja käytämme psyykkisiä taitoja joka ikinen päivä arjessamme ja sen erilaisissa ympäristöissä, ja ne vaikuttavat oleellisesti meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme ja onnellisuuden tunteeseemme. Psyykkinen valmennus antaa mahdollisuuden ja työkalut, teoriatiedon ja harjoitukset, joiden avulla jokaisen on mahdollista parantaa omalla kohdallaan alla olevan listan psyykkisiä taitoja. Parempi itsetuntemus Vahvempi itseluottamus Taito rakentaa tavoitteenasettelu, joka tukee optimaalisella tavalla matkaa kohti omia unelmia Parempi tunteiden- ja ajatustensäätelyn taito Vahvempi ja pysyvämpi motivaatio Taito käyttää mielikuvaharjoittelua tukena omien tavoitteiden saavuttamisessa Vahvempi ja pysyvämpi keskittyminen Parempi stressinsäätelyn ja -hallinnan kyky Taito onnistua omalla huipputasolla itselle tärkeissä hetkissä ja tilanteissa Taito oppia näkemään kiitollisuus ja onnelliset hetket omassa arjessa, sekä löytää hymyn ja positiivisuuden voimavarat omasta itsestä Avaimet läsnäolon- ja hetkessä elämisen taitoihin Me kaikki voimme lähtötilanteesta huolimatta kehittyä psyykkisissä taidoissa ja tulla niissä lopulta taitavaksi.

Report this page